fbpx

Stalo žaidimas ,,Happy Farm”

36,95

Žaidimo eigoje žaidėjų figurėlės juda žaidimo lenta pagal kauliuko rodmenis ir renka naminius gyvūnus (ant kurių atsistoja), juos keičia į didesnius jei figūrėlė atsistoja ant apsikeitimo vietų. Kas pirmas surenka dvi karvytes ir jas apkeičia į traktoriuką – laimi.

Žaidimas susideda iš:

Žaidimo lentos 367x367x2,4 mm
4 žaidimo figūrėlių
20 medinių gaidelių
15 medinių avyčių
5 medinių karvyčių
1 medinio traktoriuko
3 apsikeitimo kortelės su stoveliais (apsikeitimo taisykės)
1 metimo kauliukas
Dėžutės dydis 378x275x50 mm

Žaidimas skirtas vaikams nuo 4 metų amžiaus

Gamintojo video:

Kategorija:

Žaidimo „Happy Farm“ taisyklės
Patriko ir jo tevų fermoje daug darbų. Jau ilgą laiką Patriko tėtis nori įsigyti traktorių. Patrikas žino, kad jų
kaimynas mielai iškeistų turimą traktorių į dvi karves. Tačiau Patriko fermoje laikomi tik gaideliai ir avytės.
Patrikas sugalvojo išeitį, jis iškeis gaidelius ir avytes į karves, o karves – į traktorių. Taip jis maloniai
nustebins savo mylimą tėtį. Žaidimo eigoje žaidėjai renka gyvūnus. Kai užeina ant tvarto langelių, žaidėjai
gali mainytis gyvūnais. Žaidėjas, kuris pirmas surenka dvi karves – laimi žaidimą.
Pasiruošimas žaidimui
Žaidimo lenta padedama stalo vidury, paruošiamas kauliukas žaidimui. Ant lentos padedami gaideliai,
avytės ir karvės – visi savo ganimosi vietose. Keitimosi taisyklių kortelė padedama visiems matomoje
vietoje. Visoi žaidėjai pasirenka sau po figūrėlę. Figūrėlės sustatomos ant pasiketimų langelio (šalia vieno iš
2 tvartų). Traktorius pastatomas jam skirtoje vietoje.
Žaidimo pradžia
Žaidėjas, kuris paskiausiai buvo fermoje, pradeda žaidimą. Žaidėjas meta kauliuką ir eina su savo figūrėle
atitinkamą skaičių žingsnelių takeliu. Jei žaidėjas pastato figūrėlę ant langelio su gyvūnais, jis paima
atitinkamus gyvūnus ir jų kiekį iš ganyklos ir pasideda šalia savęs. Jei žaidėjas pastato savo figūrėlę ant
pasikeitimo langelio šalia tvarto, jis gali keisti savo surinktus gyvūnus (pagal taisykles). Jei žaidėjas turi per
mažai gyvūnų, kad galėtų pasikeisti – perleidžiamas ėjimas kitam žaidėjui. Jei žaidėjas kauliuku išveta
namelio simbolį, jis savo figūrėlę pastato ant pasikeitimų langelio ir gali keistis gyvūnais. Jei pakankamai
surinęs gyvūnų neturi – ėjimą perleidžia sekančiam žaidėjui.
Gyvūnų mainų / pasikeitimo taisyklės
– trys gaideliai mainomi į vieną avytę, gaideliai grąžinami ant žaidimo lentos
– trys avytės mainomos į vieną karvę, avytės gražinamos ant žaidimo lentos
– dvi karvės mainomos į traktorių
Žaidėjas gali mainyti gyvūnus užėjęs ant pasikeitimo langelių.
Žaidėjams leidžiama statyti savo figūrėles tuose langeliuose, kuriuose jau stovi kito žaidėjo figūrėlės. Jei
žaidėjui pritrūksta gyvūnų – jis perleidžia ėjimą kitam žaidėjui.
Žaidimo pabaiga
Žaidėjas, kuris pirmas surinko dvi karves ir gali pasikeisti į traktorių – žaidimo nugalėtojas.